Vol418女神朱可儿Flower澳门旅拍粉色内衣透视秀火辣身材诱惑写真49P朱可儿花漾

Vol418女神朱可儿Flower澳门旅拍粉色内衣透视秀火辣身材诱惑写真49P朱可儿花漾

 凡中气虚弱而不能摄血,或中气不足而误用克伐,或饮食劳倦而患疟痢,脾胃气虚而久不能愈,或腠理不密,易伤风寒,微邪凑肺而咳嗽不已,或病久元气下陷,或伤恐元气不升,或元气虚弱,感冒风寒,不胜发表,或入房之后,劳役感冒,或劳役感冒而后入房,或阳气不升而头晕作眩,额上喜温而渐愈等证。呼出于阳,吸入于阴。

其所以闭塞者,或任脉之自病,偏寒偏热。 革为寒盛,男亡血失精,女半产漏下。

按高说甚善,长以神气悠长为贵者,固可因此说而想见其状矣。喜怒不节,寒暑过度,生乃不固。

温服一升,日三服。 如口噤牙紧,斡前两齿灌下即苏。

 精气竭绝,形体毁沮。由肺之通调而下输膀胱也,气化开通,溲便注泄,即下焦之如渎。

五更作一次食,以薄烧酒蘸食尽,另饮陈甜酒少许,安卧至晓。如痢不减,渐加大黄,食后。

Leave a Reply